Tillsammans utvecklar vi ert företag

Vi stöttar ledningsgrupper

Vi tar fram strategier och driver projekt tillsammans med våra kunder. Digital transformering och riktig digitalstrategi gör vi också riktigt bra. Vi hjälper också till med att ta fram en effektiv styrmodell för att skapa de bästa förutsättningarna för framtagna strategier och planer. Ibland hjälper vi våra kunder att identifiera roller och rätt person för att driva de planer vi tar fram.

Vi stöttar med strategier, planer och projekt

Vi stöttar med effektiva styrmodeller

Vi stöttar i din digitala transformering

Vi hjälper till att hitta rätt person

Vi arbetar efter en beprövad metod

Vi har en metod och ett ett verktyg som hjälper till att sätta de förutsättningar som behövs för att arbeta med strategier och planer
Grunden för att kunna arbeta mellan funktioner

Vår metod och vårt verktyg stödjer en strukturerad process för att sätta de ansvar och de leverabler varje funktion har och hur styrmodellen säkerställer att dessa inte arbetar i silos. Vårt verktyg gör ett företags styrmodell transparant. Fördelen är att alla chefer och medarbetare förstår sin och sin funktions roll i hela företagets totala leverans, en viktig förutsättnig för att ta fram och exekvera planer. Vårt verktyg är en SAAS-tjänst som fungerar fristående eller integrerar med ert intranät. Vill ni veta mer så kontakta oss nedan.

  • Ansvar
  • Leverabler
  • Styrmodell
  • Tillgänglighet

Digital transformering

En digitalstrategi innefattar mer än vad ni gör på er hemsida och i sociala medier. En digital transformering hanterar digitala möjligheter externt, internt och företagets roll i värdekedjan. För många en stor utmaning som inte kan drivas själv eller med de som pratar webb. En komplett digitalstrategi adresserar engagemang med kunder, automatisering av processer, Big Data och analytics samt strategidriven innovation i värdekedjan. Självklart måste organisationen vara redo och ha förutsättningarna som krävs.

Våra kunder letar efter kompetens

Då vi känner våra kunder väldigt väl har vi en historik av att vara väldigt duktiga på att hitta rätt person till rätt plats. Följande roller hjälper vi till med just nu.

Kontakta oss

Varför inte ta kontakt med oss?